You are currently viewing 15.11-18.11.2019 Ocena meteorologiczna i hydrologiczna

15.11-18.11.2019 Ocena meteorologiczna i hydrologiczna

KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 15.11.2019 do godz. 19:30 dnia 16.11.2019

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie, krańcach zachodnich Polski oraz w obszarach podgórskich Beskidów i w górach, słabe opady deszczu. Lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 4°C na północnym wschodzie, 6°C, 8°C na przeważającym obszarze, do 10°C na południowym wschodzie oraz w rejonie oddziaływania wiatru halnego; na Podhalu  chłodniej,  około  2°C. Wiatr słaby  i  umiarkowany, w obszarach podgórskich oraz na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, południowo- wschodni. Porywy wiatru w obszarach podgórskich do 85 km/h, w Beskidach do 80 km/h, wysoko w Tatrach do 120 km/h, w Sudetach do 140 km/h.

W  dzień  zachmurzenie   umiarkowane,   okresami   wzrastające   do   dużego,   zwłaszcza  na zachodzie i północy. Przed południem lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 m.  W północno-zachodniej połowie kraju oraz na Podhalu, miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C, 12°C na północy do 14°C, 16°C na południu. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. Porywy wiatru na Pomorzu do 55 km/h, w obszarach podgórskich do 85 km/h,  w Beskidach oraz na szczytach Sudetów do 100 km/h, w Tatrach     do 130 km/h.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 16.11.2019 do godz. 19:30 dnia 17.11.2019

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na zachodzie oraz w obszarach podgórskich Beskidów słabe opady deszczu. Lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 1°C na północnym zachodzie, 4°C, 7°C na przeważającym obszarze, do 8°C miejscami na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, zmienny,  z przewagą kierunków południowych. Porywy wiatru w Beskidach do 60 km/h, na szczytach Sudetów i Tatr do 90 km/h.

W  dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, głównie na północy    i zachodzie Polski. Przed południem  lokalnie  mgły,  ograniczające  widzialność  do  200  m.  Na północnym zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C, 12°C na północy do 15°C, 17°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty,  w  obszarach   podgórskich   do   55   km/h,   wschodni   i   południowo-wschodni.   W szczytowych partiach Sudetów i Tatr porywy wiatru do 110 km/h.

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 17.11.2019 do godz. 19:30 dnia 22.11.2019

17/18 – 18.11 (niedziela/poniedziałek – poniedziałek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 10°C. Temperatura maksymalna od 9°C miejscami na północy do 15°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w porywach na południu do 60 km/h, z kierunków południowych.

18/19 – 19.11 (poniedziałek/wtorek – wtorek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 8°C do 13°C, jedynie w obszarach podgórskich Sudetów od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

19/20 – 20.11 (wtorek/środa – środa)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na krańcach zachodnich i wschodnich słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 8°C      do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, wschodni.

20/21 – 21.11 (środa/czwartek – czwartek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 9°C. Temperatura maksymalna od 7°C na północnym wschodzie do 13°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

21/22 – 22.11 (czwartek/piątek – piątek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie słabe opady deszczu.   Temperatura  minimalna  od  4°C  do   8°C.  Temperatura  maksymalna   od  7°C   na północnym  wschodzie  do  13°C  na  południu.  Wiatr  słaby  i  umiarkowany,  południowy     i południowo-wschodni, na północnym zachodzie skręcający na wschodni.

OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano na Brdzie oraz lokalnie na Dunajcu. Stan średni obserwowano na górnej Wiśle, na Brynicy, Sole, Skawie, Popradzie, Nidzie, Wisłoce, Wisłoku, Bystrzycy, Supraśli, Omulwi, Orzycu, Krznie, Nurcu, Bzurze i Drwęcy oraz lokalnie na środkowej i dolnej Wiśle, na Przemszy, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Liwcu, Wkrze.

Zjawiska lodowe: Nie zanotowano.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Ślęzie i Baryczy. Stan średni zanotowano na Osobłodze, Strzegomce, Widawie, Kaczawie, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Baryczy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci.

Zjawiska lodowe: Nie zanotowano.

Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Parsęcie i Łebie. Stan niski zanotowano na Redze, Węgorapie i Gołdapie.

Zjawiska lodowe: Nie zanotowano.

PROGNOZA HYDROLOGICZNA DLA POLSKI

W dorzeczu Wisły:

Na górnej Wiśle prognozowane są wahania stanu wody głównie w strefie wody średniej. Na Wiśle środkowej przewidywane są wahania i wzrosty stanu wody, związane ze spływem wód opadowych z górnej części zlewni. Stany wody układać się będą głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Na Wiśle dolnej prognozowane są niewielkie wzrosty stanów wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach górnej Wisły prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody, lokalnie możliwe wahania, przede wszystkim związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody będą układać się głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej, a tylko w zlewni Dunajca       w wysokiej.

W zlewni Narwi i zlewni Bugu przewiduje się wahania i stabilizację stanu wody, w strefie wody niskiej i średniej.

Na pozostałych dopływach środkowej i dolnej Wisły przewidywane są wahania stanu wód związane ze spływem wód opadowych oraz stabilizacja, w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

W dorzeczu Odry:

Na górnej Odrze prognozowane są spadki stanu wody, w strefie wody średniej lub niskiej. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej przewidywane jest opadanie stanów wody w strefie wody niskiej i średniej. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej występować będą wahania stanów wody, od Nowej Soli wahania przybiorą tendencję wzrostową, głównie w strefie wody niskiej. Na Odrze granicznej prognozuje się głównie wzrosty stanów wody, w Widuchowej spadki. Stany wody układać się będą w strefie wody niskiej, lokalnie średniej.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry prognozowana jest na ogół tendencja spadkowa stanu wody. Wzrosty stanów wody występować będą w środkowych i dolnych biegach Baryczy i Ślęzy oraz w dolnym odcinku Nysy Łużyckiej. Stany wody układać się będą w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. W związku z tajaniem pokrywy śnieżnej w Karkonoszach wzrosty stanu wody mogą występować na górskich dopływach Bobru, w strefie wody średniej    i niskiej.

Na Warcie, do zbiornika Jeziorsko, prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody, a poniżej zbiornika wzrosty, lokalnie stabilizacja i spadki. Na dopływach prognozowana jest głównie stabilizacja i spadki stanów wody. Stany wody na Warcie i dopływach, układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na Noteci prognozuje się wzrosty i następnie stabilizację stanów wody, lokalnie spadki oraz wahania wywołane  pracą  urządzeń  hydrotechnicznych.  Stany wody układać  się  będą  w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

W rzekach Przymorza i na Żuławach:

W ujściowych odcinkach Wisły i Odry, na Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym, wzdłuż Wybrzeża oraz na Żuławach prognozowane są wahania poziomów wody głównie w strefie stanów średnich.

Na rzekach Przymorza, rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej prognozowane są wahania stanów wód głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej.

Na dopływach Pregoły w granicach Polski  przewiduje  się  stabilizację  i  opadanie  stanu wody,  lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych  –  w strefie wody niskiej       i średniej.

OCENA ZAGROŻENIA NIŻÓWKĄ HYDROLOGICZNĄ

W niektórych rejonach kraju nadal  występuje  i  utrzymuje  się  niżówka  hydrologiczna tj. spadek przepływu wody w rzekach poniżej przepływu średniego niskiego (SNQ). Aktualnie (stan na dzień 15 listopada 2019 r.) na 39 stacjach zanotowano przepływy poniżej wartości SNQ, w tym najwięcej w województwie: lubuskim i śląskim (po 7 stacji).

W ciągu ostatniego tygodnia sytuacja hydrologiczna pod względem suszy uległa poprawie dzięki opadom deszczu i śniegu na południu kraju, które wystąpiły w ubiegłym tygodniu. Liczba stacji z przepływem poniżej SNQ spadła z 80 (08.11.2019) do 39 (15.11.2019), nie zanotowano również żadnej stacji z przepływem poniżej NNQ. Prognoza meteorologiczna na najbliższy tydzień wskazuje na miejscowe opady deszczu, w związku z czym spodziewać się można przede wszystkim stabilizacji oraz lokalnej poprawy sytuacji hydrologicznej.

Część meteorologiczną przygotował: synoptyk meteorolog Jakub Gawron

Część hydrologiczną przygotował: synoptyk hydrolog CBHO Izabela Adrian

Źródło: IMGW