You are currently viewing 16 najwyższych szczytów w Europie, które warto zobaczyć

16 najwyższych szczytów w Europie, które warto zobaczyć

Korona Europy to spis najwyższych szczytów poszczególnych państw w granicach Europy wraz z ideą zdobycia wszystkich tych wzniesień. Powstała przez analogię do Korony Ziemi czy Korony Himalajów. Na naszej infografice prezentujemy 16 najwyższych szczytów europejskich.
najwysze Szczyty