You are currently viewing 23.03.2023 Światowy Dzień Meteorologii

23.03.2023 Światowy Dzień Meteorologii

Przyszłość pogody, klimatu i wody z pokolenia na pokolenie.

Żyjemy na jednej planecie. Dzielimy jedną Ziemię, z jedną atmosferą i jednym oceanem.

Nasza pogoda i klimat oraz obieg wody nie znają granic narodowych ani politycznych. Współpraca międzynarodowa jest niezbędna. Filozofia ta kieruje pracą światowej społeczności meteorologicznej od 1873 roku i będzie nam towarzyszyć w przekładaniu nauki na usługi dla społeczeństwa dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Światowy Dzień Meteorologii 2023 przypada w 150. rocznicę WMO. Podkreśla przeszłe osiągnięcia, obecny postęp i przyszły potencjał – od telegrafów z końca XIX wieku i prognoz żeglugowych po superkomputery i technologię kosmiczną.