You are currently viewing Ciekawy przypadek chmur na Islandii

Ciekawy przypadek chmur na Islandii

Fale w atmosferze mogą powstawać z różnych powodów, od nierównej topografii po zderzenia mas powietrza.
A Curious Case of Clouds in Iceland

Read More…