You are currently viewing Niszczycielska obfitość

Niszczycielska obfitość

A Destructive Abundance
Sezon huraganów na Atlantyku był w 2020 r. bardzo obfity.