You are currently viewing Akademia Rynku Energii: Ciepłownictwo przyszłości. Jakie będzie w obliczu zielonej transformacji?

Akademia Rynku Energii: Ciepłownictwo przyszłości. Jakie będzie w obliczu zielonej transformacji?

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=GSRjOpABnWk