You are currently viewing Akademia Rynku Energii – Krajowy System Elektroenergetyczny

Akademia Rynku Energii – Krajowy System Elektroenergetyczny

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=j6Oq-Yc6ycc