You are currently viewing ALERT RCB – fala wezbraniowa na Wiśle

ALERT RCB – fala wezbraniowa na Wiśle

Po ulewnych deszczach znacząco wzrósł poziom wody w rzekach. Przez Małopolskę przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle. W związku z tym, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podjął decyzję o wysłaniu ALERTU RCB do mieszkańców zagrożonych powiatów położonych wzdłuż rzeki w województwie małopolskim. Kulminacja fali przewidziana jest na piątek i sobotę.

Na południu kraju – obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. W województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim –  3. stopnia,  w opolskim 2. stopnia. Po ulewach, na Wiśle tworzy się fala wezbraniowa, która przechodzi przez Małopolskę. Jej kulminacja jest przewidziana na sobotę. Wg modeli prognostycznych, w Krakowie jej wysokość przekroczy stan alarmowy o około pół metra (stan alarmowy to 520 cm).

W związku z tym, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.  Nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe i bezwzględnie stosować się do poleceń służb!

JAK POSTĘPOWAĆ NA WYPADEK POWODZI – PORADNIK