You are currently viewing Alert RCB: Neutralizacja miny morskiej z okresu II WŚ w Świnoujściu

Alert RCB: Neutralizacja miny morskiej z okresu II WŚ w Świnoujściu

W niedzielę, 14 lipca rano, marynarze i nurkowie-minerzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzą operację neutralizacji  miny morskiej z okresu II wojny światowej. Zostanie ona wydobyta na powierzchnię wody, a następnie, na pokładzie ORP Flaming, przetransportowana na poligon morski i tam zdetonowana. W związku z tym, że mina zalega w Zalewie Szczecińskim i będzie transportowana przez Kanał Piastowski, istnieje realne zagrożenie dla mieszkańców Świnoujścia. Dlatego też, został uruchomiony Alert RCB.

Do mieszkańców oraz osób przebywających na terenie powiatu Świnoujście został wysłany SMS o treści: Uwaga! 14/07 rano wojsko przetransportuje niewybuch z Zalewu Szczecińskiego na morze, przez Świnoujście. Słuchaj komunikatów, nie zbliżaj się do Kanału na 200 m.

Na czas wydobycia oraz transportu miny poza główki portu w Świnoujściu będą obowiązywały następujące ograniczenia:

  • Tor wodny Szczecin-Świnoujście zostanie zamknięty dla ruchu wodnego około godz. 00.00 w nocy z 13/14.07;
  • Wejście na Zalew Szczeciński zostanie zamknięte przez służby zarówno ze strony Szczecina, jak i Świnoujścia. Od godz. 05.00 w niedzielę do czasu podjęcia miny na pokład okrętu i jej transport w kierunku wyjścia z portu Świnoujście w morze obowiązywać będzie całkowity zakaz wchodzenia do wody i ruchu wszelkich jednostek pływających na Zalewie Szczecińskim;
  • Przewiduje się, że okręt przepłynie przez kanał w godzinach 08.00-09.00:
    • Na czas transportu miny kanałem, planowana jest ewakuacja ludzi z obszarów położonych najbliżej nabrzeża;
  • Na czas transportu min poza port Świnoujście wstrzymane zostanie kursowanie promów na obu świnoujskich przeprawach. Mogą wystąpić też krótkotrwałe ograniczenia w ruchu pociągów;
  • Osobom planującym podróż do Świnoujścia samochodem w niedzielę w godzinach porannych sugeruje się wybór drogi alternatywnej przez Niemcy.