You are currently viewing Alert RCB o złej jakości powietrza

Alert RCB o złej jakości powietrza

stacja zg

Alert RCB będzie uruchamiany przy złej jakości powietrza.

SMS-owe ostrzeżenia – Alert RCB przed bardzo złym stanem powietrza otrzymają osoby przebywające na terenie powiatów, na obszarze których prognozowane będzie przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM10  w powietrzu. Rekomendacje wydawać będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.