You are currently viewing Bezśnieżne lodowce zimą

Bezśnieżne lodowce zimą

Snow-Free Glaciers in Winter
Kilka lodowców w pobliżu Mount Everest doświadczyło tej zimy niezwykłego topnienia.

Read More…