You are currently viewing Biometeorologia – poczuj pogodę

Biometeorologia – poczuj pogodę

Biometeorologia to interdyscyplinarna nauka badająca wpływ środowiska atmosferycznego na organizmy żywe – w tym rośliny, zwierzęta i ludzi. Celem badań biometeorologicznych jest określenie bezpośredniego wpływu czynników atmosferycznych na organizmy żywe, możliwości dostosowania się do nich, a także ocena warunków życia człowieka. Pierwsze zapisy dotyczące wpływu pogody na organizm człowieka pochodzą z IV w. p.n.e. ze starożytnej Grecji, jednak dopiero druga połowa XX w. jest uznawana za początek biometeorologii.

dla ucznia biometeorologia poczuj pogode 0 1

Aktualne ciśnienie w Polsce