You are currently viewing Budowanie delty Żółtej Rzeki

Budowanie delty Żółtej Rzeki

Building Up the Yellow River Delta
Wraz ze wzrostem poziomu morza i spadkiem ilości osadów przenoszonych przez Żółtą Rzekę jedna z najszybciej zmieniających się delt na świecie odnotowuje szybki rozwój.

Read More…