Rejestracja na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego

Dziś (22 lutego 2021 r.) rozpoczęła się rejestracja na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminę lub powiat oraz działających na zlecenie lub na podstawie zezwolenia wójta gminy, burmistrza/prezydenta miasta…

Czytaj dalej Rejestracja na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego

Szczepienia pracowników żłobków i instytucji pieczy zastępczej

W poniedziałek (15 lutego) rusza drugi etap rejestracji na szczepienia opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych, dziennych opiekunów, a także pracowników placówek pieczy zastępczej. Chętni do szczepienia pracownicy muszą jedynie poinformować…

Czytaj dalej Szczepienia pracowników żłobków i instytucji pieczy zastępczej

STOP #fakenews na temat gospodarki odpadami w Polsce

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wyraża stanowczy sprzeciw wobec posługiwania się przez polityków nieprawdą i manipulacją w dyskusji na temat gospodarki odpadami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie sobotniego (06.02.2021 r.)…

Czytaj dalej STOP #fakenews na temat gospodarki odpadami w Polsce

Otwarcie Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych

18 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych. Zadaniem nowej jednostki GIOŚ będzie zapewnienie nadzoru nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych. …

Czytaj dalej Otwarcie Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych

Tworzywa sztuczne rosnącym zagrożeniem dla środowiska i klimatu — w jaki sposób można odwrócić ten trend w Europie?

Problematyka ciągle zwiększających się ilości tworzyw sztucznych, ich wpływu na bioróżnorodność oraz zmiany klimatyczne oraz sposobów postępowania z tworzywami w perspektywie gospodarki o obiegu zamkniętym znajdują się od lat w…

Czytaj dalej Tworzywa sztuczne rosnącym zagrożeniem dla środowiska i klimatu — w jaki sposób można odwrócić ten trend w Europie?