You are currently viewing Ciśnienie, temperatura i wiatr

Ciśnienie, temperatura i wiatr

Ciśnienie atmosferyczne to siła, z jaką pionowy słup powietrza znajdującego się nad punktem pomiaru (sięgający górnej granicy atmosfery) naciska na powierzchnię znajdującą się na dowolnej wysokości. Ciśnienie wyrażamy w hektopaskalach (hPa). Możemy je określić w dowolnym punkcie i na dowolnej wysokości.

Temperatura jest wielkością fizyczną określającą stopień nagrzania ciała, powietrza, podłoża, itd. Jest jednym z bardzo ważnych elementów pogody, mierzonym już w XVIII wieku. Temperaturę określa się w stopniach skali termometrycznej. Skali jest kilka, jednak powszechnie stosowaną jest skala Celsjusza. Zero tej skali (0°C) zostało przyjęte za temperaturę powodującą topnienie lodu, natomiast jako 100°C przyjęto temperaturę wrzenia wody przy ciśnieniu 1013 hPa.

Wiatr to poziomy ruch powietrza względem powierzchni Ziemi, spowodowany różnicą ciśnienia atmosferycznego.

imgw pib edukacja lekcja cisnienie temperatura wiatr notatki 1