You are currently viewing Czas topnienia śniegu w pobliżu Wielkiego Jeziora Słonego

Czas topnienia śniegu w pobliżu Wielkiego Jeziora Słonego

Snowmelt Timing Near the Great Salt Lake
Dane satelitarne wskazują, że śnieg topi się wcześniej, zmieniając czas i ilość uzupełniania jeziora.

Read More…