You are currently viewing Czerwony grzebień

Czerwony grzebień

The Red Comb
Pustynia Namib nosi bliznę po uderzeniu meteorytu.

Read More…