You are currently viewing Czym jest opad atmosferyczny?

Czym jest opad atmosferyczny?

CZYM JEST OPAD ATMOSFERYCZNY?
Są to ciekłe lub stałe produkty kondensacji pary wodnej, które opadają z atmosfery. Inna nazwa opadów to hydrometeory.

Wybrane rodzaje opadów:
• Deszcz – opad kropli wody o średnicy większej od 0,5 mm
• Śnieg – opad kryształków lodu pojedynczych lub zlepionych w płatki o charakterystycznej budowie
• Mżawka – opad kropel wody o średnicy mniejszej od 0,5 mm
• Grad – opad ziarnek lub bryłek lodowych o średnicy 5-50 mm i więcej
• Krupy śnieżne – opad białych nieprzezroczystych ziaren lodu o średnicy 2-5 mm
• Śnieg ziarnisty – opad ziaren lodowych podobnych do krupy lecz mniejszych od 2 mm
• Ziarna lodowe – opad przezroczystych ziaren lodu o średnicy mniejszej od 5 mm
• Pył diamentowy – opad bardzo drobnych kryształków lodu

imgw pib edukacja lekcja o szyby deszcz dzwoni. notatki 1