You are currently viewing Dane o glebie pomagają w przewidywaniu rojów szarańczy

Dane o glebie pomagają w przewidywaniu rojów szarańczy

Naukowcy mogą przewidzieć miejsca rozrodu szarańczy z wyprzedzeniem do dziewięciu tygodni.
Soil Data Aids Prediction of Locust Swarms

Read More…