You are currently viewing Deszczowo na południu kraju

Deszczowo na południu kraju

Od wtorku na południowym wschodzie kraju występują intensywne opady deszczu. Najwyższe sumy dobowe, nawet powyżej 70 mm, zanotowano w Bieszczadach. Od wczoraj obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 1 i 2 stopnia na intensywne opady deszczu oraz 2 i 3 stopnia na intensywne opady deszczu z burzami dla woj. małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Zostały wydane również dwa ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla woj. małopolskiego i podkarpackiego.

Intensywne opady deszczu miały wpływ na sytuację hydrologiczną. Stany wody (głównie na karpackich dopływach Wisły) wzrosły ze strefy wody niskiej lub średniej do strefy wody średniej i wysokiej. Obecnie (na godzinę 08:00) zanotowano dwa przekroczenia stanów ostrzegawczych: na Białce w Trybszu i na Osławie w Zagórzu. W ciągu dnia wraz z kontynuacją opadów i spływem wód opadowych prognozowane są  dalsze wzrosty stanów wody. Możliwe są kolejne przekroczenia stanów ostrzegawczych – szczególnie na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych. Punktowo w miejscach szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego oraz podtopienia.

Deszcz w ciągu dnia będzie zanikać, w nocy niewielkie opady mogą jeszcze występować na wschodnich krańcach woj. podkarpackiego. W związku z tym wraz z przejściem strefy opadów na rzekach południowo-wschodniej Polski spodziewać się można poprawy sytuacji hydrologicznej. Występować będą powolne spadki i stabilizacja stanów wody. Stany wody mogą być zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Przebieg sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej oraz wydane ostrzeżenia można śledzić na naszej stronie www.pogodynka.pl.

Izabela Adrian