You are currently viewing Długotrwała burza pyłowa z Chihuahua

Długotrwała burza pyłowa z Chihuahua

Long-lasting Dust Storm from Chihuahua
Silny układ niskiego ciśnienia wzdłuż granicy Meksyku i Stanów Zjednoczonych rozpraszał pył przez prawie osiem godzin.

Read More…