You are currently viewing Dobra wiadomość dla urlopowiczów: doskonała jakość wody w przeważającej większości kąpielisk europejskich

Dobra wiadomość dla urlopowiczów: doskonała jakość wody w przeważającej większości kąpielisk europejskich

Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach pomimo nieznacznego spadku wyników 85 proc. kąpielisk monitorowanych w całej Europie w 2017 r. spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy „doskonałej” jakości wody – oznacza to, że były prawie całkowicie wolne od zanieczyszczeń. Wyniki te są cennym źródłem informacji dla urlopowiczów, którzy mogą dowiedzieć się, w jakich kąpieliskach woda jest najczystsza.

Źródło: https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/dobra-wiadomosc-dla-urlopowiczow-doskonala