You are currently viewing Dokładne dostosowanie nawadniania w Azji

Dokładne dostosowanie nawadniania w Azji

Fine-Tuning Irrigation in Asia
Naukowcy wykorzystują dane satelitarne, aby pomóc rolnikom w zmniejszeniu zużycia wody w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu.

Read More…