You are currently viewing Susza utrzymuje się wiosną 2021 r

Susza utrzymuje się wiosną 2021 r

Drought Conditions Continue in Spring 2021
Zachodnie Stany Zjednoczone doświadczają obecnie od umiarkowanej do silnej suszy i oczekuje się, że pogorszy się ona w nadchodzących miesiącach.

Read More…