You are currently viewing Dym w Stratosferze

Dym w Stratosferze

Zdjęcia astronautów wschodów i zachodów słońca czasami zawierają wspaniałe widoki wysoko latających pióropuszy aerozolu.

Smoke in the Stratosphere
Astronaut photos of sunrises and sunsets occasionally include stunning views of high-flying aerosol plumes.

Read More…