You are currently viewing Dziesięć lat po tsunami

Dziesięć lat po tsunami

Ten Years After the Tsunami
Jedno z najbardziej poszkodowanych nadmorskich miast w Japonii wciąż pracuje nad odbudową.

Read More…