You are currently viewing Energia z drewna

Energia z drewna

Nie wiadomo, na jak długo wystarczą zasoby paliw kopalnianych – ropy czy węgla. Na pewno ich zasoby są ograniczone. W przeciwieństwie do drewna, które jest surowcem odnawialnym.

Energia z drewna 1

Źródło: Lasy Państwowe