You are currently viewing Powódź w północnym Luzonie

Powódź w północnym Luzonie

Flooding in Northern Luzon
W następstwie trzech tajfunów w ciągu miesiąca, prowincje Cagayan i Isabela na Filipinach doświadczyły jednych z największych powodzi od dziesięcioleci.

Read More…