You are currently viewing Freddy wnosi chude czasy do Malawi

Freddy wnosi chude czasy do Malawi

Freddy wnosi chude czasy do Malawi
Freddy wnosi chude czasy do Malawi

Zanim tropikalny cyklon Freddy uderzył w Malawi, kraj bez dostępu do morza w południowo-wschodniej Afryce już borykał się z poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Według niektórych szacunków jedna trzecia ludności kraju była na skraju skrajnego głodu, 37 procent dzieci poniżej piątego roku życia było chronicznie niedożywionych, a 70 procent ludzi żyło poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa.

Zdjęcia NASA Earth Observatory autorstwa Allison Nussbaum, wykorzystujące dane Landsat z US Geological Survey. Zdjęcia dzięki uprzejmości MoA Malawi/FAO/NASA Harvest Rapid Flood. Historia autorstwa Adama Voilanda.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA