You are currently viewing Georóżnorodność – trudne słowo o dużym znaczeniu

Georóżnorodność – trudne słowo o dużym znaczeniu

Agenda spotkania 👇 ⏰ 12:40 – rozpoczęcie wydarzenia – Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska ⏰ 12:45 – wykład „Georóżnorodność – trudne słowo o dużym znaczeniu” – mgr inż. Monika Krzeczyńska, Muzeum Geologicznego PIG-PIB ⏰ 13:25 – warsztaty fotograficzne „Magia krajobrazu” – Taida Tarabuła, fotograf i wykładowca akademicki

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=HeeGhHos-24