You are currently viewing GIOŚ na EkoSferze 2021

GIOŚ na EkoSferze 2021

IMG 0011

Rozpoczęła się kolejna edycja EkoSfery – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja EkoSfera jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. Podczas dwóch dni tego wydarzenia zaplanowano dyskusje panelowe na najważniejsze tematy dla branży szeroko pojętej ochrony środowiska i klimatu.

W pierwszym dniu EkoSfery odbyły się pierwsze eksperckie debaty z udziałem, m.in., Ministra Klimatu i Środowiska, dr Michała Kurtyki.