Gleba i powierzchnia ziemi – niedoceniany zasób

Europejska Agencja Środowiska w publikacji Sygnały EEA 2019 zwraca szczególną uwagę na problem stanu gleb i gruntów w Europie oraz przedstawia narzędzia wspierające zrównoważone gospodarowania tymi zasobami. Opracowanie dostępne jest także w języku polskim.

Pobierz publikacje