You are currently viewing Góra lodowa płynie z prądem

Góra lodowa płynie z prądem

Iceberg Goes With the Flow
Obrotowa ścieżka antarktycznej góry lodowej A-68A jest podyktowana dużym i silnym prądem.

Read More…