You are currently viewing Gorączka oceanu

Gorączka oceanu

Gorączka oceanu
Gorączka oceanu

Dekady stopniowego ocieplenia spowodowanego zmianami klimatu wywołanymi przez człowieka i El Niño na Oceanie Spokojnym sprawiły, że globalne temperatury oceanów osiągnęły rekordowe poziomy w 2023 roku.

Zdjęcie NASA Earth Observatory autorstwa Lauren Dauphin, z wykorzystaniem danych z projektu Multiscale Ultrahigh Resolution (MUR). Wideo wykonane przez studio NASA Scientific Visualization, z wykorzystaniem danych z projektu MUR. Historia autorstwa Adama Voilanda.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA