You are currently viewing Góry Skaliste

Góry Skaliste

Foggy Mountain Breakdown
Czyste niebo nad Górami Skalistymi pomogło w ukształtowaniu się inwersji temperatury, co z kolei doprowadziło do wypełniania się dolin chmurami.