You are currently viewing Historyczne powodzie w Nowej Południowej Walii

Historyczne powodzie w Nowej Południowej Walii

Historic Floods in New South Wales
Utrzymujące się ulewne deszcze podniosły rzeki do poziomu nie widzianego od 1961 roku.

Read More…