You are currently viewing Ice Jam w Buckland

Ice Jam w Buckland

Ice Jam in Buckland
Kawałki lodu zablokowały przepływ rzeki w północno-zachodniej Alasce, powodując rozległe powodzie.

Read More…