You are currently viewing IMGW-PIB CMM: Centrum Modelowania Meteorologicznego w strukturze zadań statutowych IMGW-PIB

IMGW-PIB CMM: Centrum Modelowania Meteorologicznego w strukturze zadań statutowych IMGW-PIB

Zapis prezentacji: "Centrum Modelowania Meteorologicznego w strukturze zadań statutowych IMGW-PIB", prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, IMGW-PIB, przedstawionej podczas warsztatów naukowych „Modelowanie pożarowe”, które odbyły się 21-22 czerwca 2023 roku.

Warsztaty organizowane były w ramach programu Fulbright Specialist.

Podczas pobytu eksperta profesora Adama Kochańskiego z San José State University w Kalifornii w IMGW-PIB (Instytucja goszcząca) realizowany był projekt pt. „Development of fire modeling with the WRF-Sfire”.

Organizator: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Modelowania Meteorologicznego.

#IMGWCMM #IMGW #modelowanie #pożar #debata #eksperci #warsztaty #nauka #numeryczne #modele #pogody #FulbrightSpecialist #WRF #Sfire