You are currently viewing IMGW-PIB CMM | Debata ekspercka | Warsztaty naukowe „Modelowanie pożarowe”

IMGW-PIB CMM | Debata ekspercka | Warsztaty naukowe „Modelowanie pożarowe”

Zapis debaty eksperckiej zorganizowanej podczas warsztatów naukowych „Modelowanie pożarowe”, które odbyły się 21-22 czerwca 2023 roku.

Warsztaty organizowane były w ramach programu Fulbright Specialist.

Podczas pobytu eksperta profesora Adama Kochańskiego z San José State University w Kalifornii w IMGW-PIB (Instytucja goszcząca) realizowany był projekt pt. „Development of fire modeling with the WRF-Sfire”.

W debacie wzięli udział: st. bryg. Tomasz Traciłowski (Państwowa Straż Pożarna), prof. Adam Kochanski (San José State University), prof. Mariusz Figurski (IMGW-PIB), Dyrektor Joanna Kopczyńska (IMGW-PIB), bryg. dr inż. Artur Ankowski (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), Jan Kaczmarowski (Lasy Państwowe), Grzegorz Walijewski (IMGW-PIB, moderator debaty).

Organizator: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Modelowania Meteorologicznego.

#IMGWCMM #IMGW #modelowanie #pożar #debata #eksperci #warsztaty #nauka #numeryczne #modele #pogody #FulbrightSpecialist #WRF #Sfire