You are currently viewing IMGW-PIB CMM: Pierwszy dzień meteorologicznej jesieni.

IMGW-PIB CMM: Pierwszy dzień meteorologicznej jesieni.

Witamy meteorologiczną jesień. Meteorologiczne pory roku zostały ustalone dla potrzeb meteorologów i klimatologów do obliczeń statystycznych, aby zawsze porównywać ten sam okres. W Polsce meteorologiczna jesień trwa od 1 września do 30 listopada.

#pogoda #jesień #IMGWCMM #IMGW