You are currently viewing IMGW-PIB CMM: Ranking polskich stacji synoptycznych z maksymalną temperaturą 31.12.2022 i 01.01.2023

IMGW-PIB CMM: Ranking polskich stacji synoptycznych z maksymalną temperaturą 31.12.2022 i 01.01.2023

Ranking 6 polskich stacji synoptycznych z maksymalną temperaturą powietrza w dniu 31.12.2022 i 01.01.2023