You are currently viewing IMGW-PIB: Cyklony Dudley i Eunice nad Polską

IMGW-PIB: Cyklony Dudley i Eunice nad Polską

Wizualizacja: Meteosat/SEVIRI w kanale 10.8 mikrometra maskowany. Źródło: EUEMTSAT