You are currently viewing IMGW-PIB: Historia w pigułce

IMGW-PIB: Historia w pigułce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obchodził ma już 103 lata. Jesteśmy cenionym ośrodkiem naukowym. Chcemy, aby nasze opracowania były zauważane na całym świecie. Chcemy edukować, wskazywać trendy, fakty, a ostatecznie dawać propozycje rozwiązań różnych problemów gospodarczych i społecznych w związku ze zmianami klimatu.