You are currently viewing IMGW-PIB: Nowoczesna meteorologia – Automatyczna Stacja Radiosondażowa Robotsonde

IMGW-PIB: Nowoczesna meteorologia – Automatyczna Stacja Radiosondażowa Robotsonde

Film przedstawia zakupione przez IMGW-PIB urządzenie Robotsonde francuskiej firmy Modem SAS, służące do automatycznego wykonywania pomiarów aerologicznych (sondaży atmosfery). Po załadowaniu radiosond i balonów do kołowego podajnika automat może, bez udziału człowieka, wykonywać o określonych porach pomiary pionowych profili temperatury, wilgotności, kierunku i prędkości wiatru od powierzchni ziemi do wysokości ponad 30 km.

Autor: Sebastian Glubiak