You are currently viewing IMGW-PIB: Prognoza WRF-GFS Medium (max./śr./min. temp. na 2 m w °C) od 1.04 do 15.04.2022 w Polsce

IMGW-PIB: Prognoza WRF-GFS Medium (max./śr./min. temp. na 2 m w °C) od 1.04 do 15.04.2022 w Polsce

Eksperymentalna, średnioterminowa prognoza pogody WRF-GFS Medium opracowana z wykorzystaniem modelu WRF 4.3 w ramach projektu obliczeniowego “Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS”.

System wykorzystuje niehydrostatyczny model WRF (Weather Research and Forecasting), który jest rozwijany przez NCAR (National Center for Atmospheric Research). Zastosowano w nim wysokorozdzielcze dane geograficzne (min. obejmujące topografię, szorstkość podłoża, użytkownie gruntów) i zoptymalizowaną parametryzację fizyki dla Europy Środkowej. Do prognozowania pogody asymilowane są dane początkowe z globalnego modelu GFS (Global Forecast System) o rozdzielczości 0.25°, który zawiera w sobie sprzężone modele atmosfery, gleby i oceanu.

Prezentowana prognoza jest wynikiem obliczeń numerycznego modelu pogodowego i nie jest weryfikowana przez synoptyków.

Music: Coma-Media, Pixabay