You are currently viewing IMGW-PIB: Prognoza WRF-GFS Medium (opad śniegu 3-godzinny w mm) od 1.02 do 15.02.2022

IMGW-PIB: Prognoza WRF-GFS Medium (opad śniegu 3-godzinny w mm) od 1.02 do 15.02.2022

Eksperymentalna, średnioterminowa prognoza pogody WRF-GFS Medium opracowana z wykorzystaniem modelu WRF 4.3 w ramach projektu obliczeniowego “Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS”.

System wykorzystuje niehydrostatyczny model WRF (Weather Research and Forecasting), który jest rozwijany przez NCAR (National Center for Atmospheric Research). Zastosowano w nim wysokorozdzielcze dane geograficzne (min. obejmujące topografię, szorstkość podłoża, użytkownie gruntów) i zoptymalizowaną parametryzację fizyki dla Europy Środkowej. Do prognozowania pogody asymilowane są dane początkowe z globalnego modelu GFS (Global Forecast System) o rozdzielczości 0.25°, który zawiera w sobie sprzężone modele atmosfery, gleby i oceanu.

Prezentowana prognoza jest wynikiem obliczeń numerycznego modelu pogodowego i nie jest weryfikowana przez synoptyków.