You are currently viewing IMGW-PIB: Temperatura maksymalna w Polsce w latach 1951-2021

IMGW-PIB: Temperatura maksymalna w Polsce w latach 1951-2021

Animacja przedstawia rekordowe dobowe wartości TMAX na stacjach synoptycznych IMGW-PIB w poszczególnych latach z okresu 1951-2021. Na ostatniej planszy zestawiono lokalizacje, w których notowano rekordy ciepła.