You are currently viewing IMGW-PIB: Ujęcia wybuchu wulkanu Etna na Sycylii (Satelity Eumetsat – 2022/02/21, g. 10:30-14)

IMGW-PIB: Ujęcia wybuchu wulkanu Etna na Sycylii (Satelity Eumetsat – 2022/02/21, g. 10:30-14)

W załączeniu fragmenty kompozycji z satelitów polarnych S-NPP i NOAA-20, z godz. 11:00 UTC, 11:50 UTC i 12:41 pokazujące Sycylię. Na obrazie z 11:50 UTC widać białą chmurę dymów, która na kolejnym obrazie jest już większa. To, że jest to pył wulkaniczny potwierdza kompozycja RGB Ash wykonana z danych Meteosat/SEVIRII. Na kompozycji tej:
• kolor czerwony to cienka chmura pyłów wulkanicznych
• kolor żółty to mieszanina pyłów wulkanicznych i dwutlenku siarki SO2
• kolor seledynowy (cyjan) to smuga SO2