You are currently viewing Interwencja IOŚ w sprawie porzuconych w Gdańsku odpadów niebezpiecznych

Interwencja IOŚ w sprawie porzuconych w Gdańsku odpadów niebezpiecznych

klopotow 2017 3

Inspekcja Ochrony Środowiska wezwała prezydent miasta Gdańska do natychmiastowego usunięcia ponad 140 tysięcy litrów niebezpiecznych odpadów, które zdaniem biegłego zagrażają zdrowiu i życiu ludzi, są łatwopalne i wybuchowe. Odpady w wyniku przestępstwa zostały porzucone na terenie magazynów przy Siennickiej 25 w Gdańsku.