You are currently viewing Jak powstają chmury?

Jak powstają chmury?

Czym jest chmura? To produkt kondensacji pary wodnej występujący w powietrzu w postaci bardzo małych kropelek wody lub kryształków lodu lub też jako ich mieszanina. Chmura utrzymuje się w powietrzu dzięki turbulencjom powietrza oraz siłom tarcia. Chmury powstają na różnej wysokości i przyjmują rozmaite kształty. Przenoszone są prądami powietrza nad obszary, nad którymi zalega powietrze o innej wilgotności i temperaturze. Dlatego często obserwujemy zjawisko zanikania (wyparowywania) chmury lub jej narastania.imgw pib edukacja lekcja z glowa w chmurach notatki 1

przewodnik po chmurach 1

Aktualne zachmurzenie w Polsce